Voorlichting en wetgeving

Per Saldo  Beoordeling

Website over het persoonsgebonden budget.

Op deze site vindt u heldere informatie over het persoonsgebonden budget. Daarnaast vindt u informatie over de AWBZ en Wmo.

Support Magazine  Beoordeling

Support Magazine is een onafhankelijk vakblad voor mensen met een lichamelijke beperking. Het verschijnt 6 keer per jaar. Steeds in december verschijnt een speciale editie: de Support Magazine Vakantiegids

Wie min of meer ernstig gehandicapt is heeft eigenlijk een vak apart. Want als je een beetje normaal leven wilt leiden heb je immers kennis nodig en kunde en gereedschap.
Je moet die kennis, kunde en gereedschap (de hulpmiddelen) gebruiken bij elk aspect van het dagelijks leven, van werken tot en met kinderopvoeding, van koken tot vakantie vieren. Vandaar dat Support Magazine ook een life style-blad is.

In eigen hand  Beoordeling

Website van Lilian Wolthuis-Droste over het opvoeden van een kind als een handige.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW
ViArt - PHP Shopping Cart